تیپ‌‌های شخصیتی

مطالعه توضیحات تیپ شخصیتی‌تان به شما کمک می‌کند خودتان و دیگران را بهتر بشناسید، استعدادهای واقعی‌تان را کشف کنید و تعدادی از مشاغل متناسب با تیپ شخصیتی‌تان را نیز مشاهده کنید. دقت کنید هدف از قرار دادن توضیحات تیپ‌ها صرفا خودشناسی بیشتر و آشنایی با برخی از توانمندی‌ها تیپ شخصیتی‌تان است. برای مشاهده‌ی توضیحات کامل هر تیپ، روی همان تیپ کلیک کنید.


پشتیبان‌ها افرادی منظم، سازمان‌یافته و قانون‌مدار هستند. برای مطالعه توضیحات تیپ‌‌های شخصیتی روی لینک‌های زیر کلیک کنید:
                                          

تیپ شخصیتی ESTJ تیپ شخصیتی ESFJ تیپ شخصیتی ISTJ تیپ شخصیتی ISFJ

ابزارگراها افرادی هشیار، عملگرا و هیجان‌طلب هستند. برای مطالعه توضیحات تیپ‌‌های شخصیتی روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

        

 

 

تیپ شخصیتی ESTP تیپ شخصیتی ESFP تیپ شخصیتی ISTP تیپ شخصیتی ISFP

 


خردگراها افرادی منطقی و اهل دانش و موضوعات عقلانی هستند. برای مطالعه توضیحات تیپ‌‌های شخصیتی روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

            

تیپ شخصیتی ENTJ تیپ شخصیتی ENTP تیپ شخصیتی INTJ تیپ شخصیتی INTP

آرمان‌گراها افرادی بی‌ریا، انسان‌دوست و خیرخواه هستند. برای مطالعه توضیحات تیپ‌‌ شخصیتی مورد نظرتان روی لینک‌های زیر کلیک کنید:  

تیپ شخصیتی ENFJ تیپ شخصیتی ENFP تیپ شخصیتی INFJ تیپ شخصیتی INFP

منبع آواتار تیپ‌ها: Personality Central

 

تمام حقوق این سایت متعلق به گروه تیپ‌شناسی نوین با مدیریت آرسام هورداد می‌باشد.