مجموعه پادکست‌های توسعه فردی شامل فایل‌های صوتی آرسام هورداد است که براساس تجربیات و مطالعات وی در زمینه توسعه فردی منتشر می‌شود. در این مجموعه پادکست آرسام هورداد ایده‌ها و راهکارهایی برای زندگی کارآمدتر و موثرتر مطرح می‌کند. سایر مباحث خودشناسی، توسعه فردی و ایده‌های روانشناختی و فلسفی برای رشد نیز گاه‌و‌بیگاه در این پادکست مطرح می‌شوند.

تمام حقوق این سایت متعلق به گروه تیپ‌شناسی نوین با مدیریت آرسام هورداد می‌باشد.